اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 سنبله , 1397

رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شد

در انتخابات هیأت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، گلاجان عبدالبدیع صیاد به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.

مشاهده در منبع اصلی