اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

اعلاميه موسسه انتخابات آزاد و عادلانهای افغانستان

By پژواک on 31 January 2018

١١- دلو- ١٣٩٦: گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی متشکل از نمایندگان جمعی احزاب سیاسی، نهادها و فعالین مدنی کشور میباشد که طی بیشتر از یک سال، ایجاد و جلسات متواتر به همکاری تسهیلاتی و تخنیکی موسسهی انتخابات آزاد و عادلانهای افغانستان )فیفا(، به منظور مطالعه و ترتیب طرحهای پیشنهادی برای… read more

مشاهده در منبع اصلی