اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

صیاد، به عنوان رییس کمیسیون انتخابات تعیین شد

رییس کمیسیون انتخابات مشخص شد.

به نقل از طلوع، لحظاتی قبل طبق فرمان رییس جمهور غنی، عبدالبدیع صیاد بحیث رییس کمیسیون انتخابات برگزیده شد.

وی قبلا سخنگوی کمیسیون انتخابات بود.

کد(10)

مشاهده در منبع اصلی