اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

تیر طالب طلبان ارگ به هدف نخورد

غنی، خلیلزاد، گلبدین و همفکران شان تلاش داشتند که توجه کاخ سفید را از جنگ با تروریزم طالبانی به سمت حذف نور بلخ بحیث دشمن طالب و داعش منحرف بسازند. ظاهرا توانستند حمایت نسبی کاخ سفید را بدست بیاورند اما مقاومت نور بلخ از یک طرف و جنایات تروریزم طالبانی در شهر کابل تمام معادله سیاست کاخ سفید را دگرگون ساخت. چنانچه اعلامیه اخیر ترامپ علیه جنایات طالبان توجه کاخ سفید را از بلخ به ارگ بحیث اتاق فکر طالبانیزم جلب کرده است.

در نتیجه ماموریت شیطانی خلیلزاد که می خواست از کارت ناتو نور بلخ و مردم شمال را بترساند شکست خورد. حالا بحث استفاده قوت های ناتو علیه تروریزم طالبانی است نه علیه نیرو های ضد تروریزم.

گفته می شود حلقه خاص پشتونیزم از خلیزاد تا اشرف غنی، کرزی، جلالی، اتمر و گلبدین در ارگ کابل در یک مجلس عاجل و سری جمع شده اند تا راه های جدید تغییر ذهنیت کاخ سفید را از جنگ با تروریزم علیه نیروهای ضد تروریزم به والی سرکش بلخ دوباره بکشانند.

اگر ترامپ واقعا به تعهد خود جنگ با تروریزم بجای مذاکره وفادار باقی بماند، ما شاهد چرخش جدید در صحنه جنگ خواهیم بود و در نتیجه شاهد شکست و سقوط قدرت‌نمایی حامیان شان در ارگ و حلقه ستون پنجم خواهیم بود.

امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی