اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

عبور کردن از کنار وکلای پارلمان ویزه می خواهد

محافظین خانم شکیلا هاشمی نمایندۀ مردم لوگر در پارلمان، در چهارراهی شهید هنگرها، با یک موتر تصادم می کنند، پولیس ترافیک اسناد ترافیکی موترهای خانم هاشمی را می خواهند، در این هنگام یکی از عابرین به نام علیرضا که از آن ساحه می گذرد توسط یکی از محافظین با موی کشال و چهرۀ تارزانی توقف داده شده و به جرم اینکه چرا از کنار آنها گذشته است به شدت لت و کوب می کنند و فرد عابر از همه جا بی خبر تا می بیند که کجای کره زمین قرار دارد متوجه می شود که بینی و گرده و تمام تشکیلات اش شکسته و نرم و کبود شده است.

فرد مصدوم شکایت می کند به حوزۀ دهم امنیتی پولیس، آنها می گویند چون لِنگ حضرتعالی که جور و سالم است در ساحۀ ما بوده و نیمۀ کمرت در حورزۀ پانزدهم پولیس که لت و کوب شده در حوزۀ پانزدهم است و نشیمنگاه ات هم در خط صفر مرزی قرار داشته و در نتیجه باید در حوزۀ پانزدهم پولیس شکایت کنید نه به ما. چون مرز ما و حوزۀ پانزدم یک قدم است.

فرد مصدوم بیچاره به حوزۀ پانزدهم شکایت می کند و محافظین خانم وکیل بازداشت می شوند اما علی یزدانپرست وکیل شورای ولایتی کابل به فرد مصدوم وعده می دهد که مشکل او را حل و فصل می نماید، فقط شما موضوع را زیاد رسمی نکنید اما برعکس با رفتن یزدانپرست، محافظین وکیل هم رها می شوند و همه چیز بدون کدام حرف و سخنی تمام می شود. در نتیجه:
1. وقتی از کنار محافظین وکلای پارلمان می گذرید باید ویزۀ عبور از مقامات را داشته باشید.
2. در صورتی که لت و کوب می شوید و بینی تان می شکند شکایت نکنید چون هراس از این است که علیه خودتان شکایت شود و بگویند چرا مشت ما بصورت تان خورده است و گردۀ شما به لگد ما.
3. به وکیل شورای ولایتی اعتماد نکنید چون وکیل ولایتی برادر شغال… می بخشید برادر وکیل پارلمان است.
4. وقتی امیدتان از همه به جز خدا قطع شد فکر کنید خواست خدا بوده و کوشش کنید از محلاتی که محافظین رها شده از باغ وحش می گذرند خودتان را در آنجا قرار ندهید.

ثاقب

مشاهده در منبع اصلی