اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

فارم تحقیقاتی میوه‌های مختلف در ننگرهار احداث می‌‌شود

وزارت زراعت و مالداری افغانستان فارم تحقیقاتی میوه‌های مختلف را در ننگرهار احداث می‌کند.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این فارم تحقیقاتی بالای میوه‌های مختلف کشور در مورد آفات و امراض میوه‌ها، تأثیر، کیفیت و چگونگی حاصلات تحقیق می‌کند.
آقای رستمی می‌گوید که با ایجاد این فارم حاصلاا کیفیت بدست آمده و هم‌چنان باعث کم شدن واردات میوه‌های خارجی و سبب عاید بیشتر دهقانان و باغداران می‌گردد.
هزینه ساخت این فارم بالغ به ۱۶ میلیون افغانی بوده که از سوی وزارت زراعت پرداخت می‌گردد.

مشاهده در منبع اصلی