اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بازداشت یک سازماندهنده حملات انفجاری در لوگر

مشاهده در منبع اصلی