اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

عبدالله: مراکز تمامی تروریستانی ‌که در افغانستان می‌جنگند در پاکستان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی