اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

عبدالله: مراکز تمامی تروریستانی ‌که در افغانستان می‌جنگند در پاکستان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی