اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

از سیاست جدید ترامپ نسبت به طالبان حمایت کنیم

در پی یک سلسله حوادث خونین اخیر در کابل رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که دیگر نمی خواهد با تروریستان طالبی که کودکان و زنان و مردم را با قساوت و بی رحمی می کشند، مذاکره کند.

این در حالی بود که چند هفته قبل یک هیات حقیقت یاب سازمان ملل در تحت رهبری خانم نیکی حیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از بازید از کابل در یک اعلامیه سراپا دروغ گفت:" استراتژی ترامپ در افغانستان کار می دهد و ما شاهد تحولات دراماتیک در افغانستان خواهیم بود". این در حالی بود که اشرف غنی با عصبانیت با یک رسانه خارجی گفت" ما محاصره هستیم. اگر کمک مالی امریکا به ما نرسد ارتش افغانستان در ظرف کمتر از شش ماه فرو می پاشد."

اگر اظهارات جدید ترامپ جدی باشد، ما برای اولین بار شاهد یک استراتژی شفاف در جنگ با تروریزم خواهید بود زیرا سیاست کاخ سفید در 17 سال اخیر مبهم و غیر شفاف در جنگ با تروریزم بوده است. تروریزم در وجود القاعده و داعش خلاصه شده است و طالبان بحیث دوست و در نهایت یک گروه شورشگر بحیث فرزندان قبایل پشتون نگاه می شدند که علیه بی عدالتی های قومی و تسلط تاجیکان در قدرت می جنگند. از همین لحاظ بود که این تیوری کاذب را طرح کردند" اگر می خواهید تروریزم شکست برخورد و صلح در افغانستان تامین شود رییس جمهور افغانستان حتما باید از میان برادران تروریستان باشد".

بر پایه همین تیوری بود که کرزی و غنی را از طریق تقلب و زور بر افغانستان حاکم ساختند تا تروریستان راضی شوند. در نتیجه این سیاست تروریسم بحیث ابزار رسیدن بقدرت تبدیل شد و روز تا روز تروریزم قدرت بیشتر گرفت. خوشبختانه این نظریه کاذب در حال حاضر در محافل جهانی رو به زوال است و دیگر کسی باور ندارد که برادر تروریستان باید رییس جمهور افغانستان باشد.

مذاکرات "صلح" یکی از کشنده ترین و فاجعه بارترین بازی در راستای تشویق تروریزم، تداوم جنگ، امتیازات سیاسی و قومی در معادلات قدرت تبدیل شد. نه تنها ستون پنجم و حامیان ایدیولوژیک و قومی طالبان از نام مذاکرات صلح" صاحب امتیازات سیاسی، نظامی و مالی هنگفت شدند بلکه کشور های مختلف از پاکستان گرفته تا عربستان، امارات، قطر، چین، ترکیه و در این اواخر روسیه از نام مذاکرات صلح برای خود امتیازات جیو پلیتیک جستجو کردند.

به بیان دیگر تحت نام مذاکرات صلح رقابت های شدید سیاسی میان قدرت های خارجی شروع شد. چنانچه روسیه در این اواخر خود را محور "صلح" معرفی کرد و آمریکا خود را، پاکستان، امارات، ترکیه و چین هر یک خود را. اما هیچ کسی به صلح باور ندارد. در نتیجه بازی به نام صلح تروریستان نه تنها مشروعیت داخلی و خارجی کسب کردند، بلکه بیشتر تشویق به جنایت شدند.

در زمان حکومت های کرزی و اوباما تروریستان هر قدر بیشتر جنایت می کردند به همان اندازه بیشتر امتیازات می گرفتند. هزاران زندانی آنها رها شدند و از تروریستان معذرت خواستند و هر کی علیه تروریستان جنگیدند سرکوب، ترور و متهم به نسل کشی شدند. در نتیجه طرفداران تروریستان از ارگ گرفته تا رهبری نیروهای امنیتی، از پارلمان گرفته نهادهای قضایی جسارت علنی حمایت از طالبان را پیدا کردند.

کرزی و غنی از همه امکانات داخلی و خارجی از جنایات طالبان بطور علنی دفاع کردند و هزاران تروریست را از زندان ها آزاد کردند. دادن امتیازات گسترده به امیر تروریستان، گلبدین حکمتیار در تحت نام صلح نه تنها باعث صلح نشد، بلکه مدیریت جنگ و ترور از کمپ شمشتو به کابل انتقال کرد و فجایع اخیر محصول آن است.

مردم افغانستان که تشنه صلح و امنیت اند از سرکوب تروریستان حمایت می کنند و از موضعگیری جدید آقای ترامپ حمایت می کنند اما با پایان بازی با کارت کاذب صلح بسیاری ها منافع و امتیازات شانرا از دست می دهند و آنان دست به توطیه های جدید می زنند.

ارگ کابل که طالبان را فرزندان راستین خود می شمارند، آنها را از زندان ها آزاد می سازند و یا زندان ها را برای آنها به مهمانخانه ها و هوتل های پنج ستاره تبدیل کرده اند و از طریق ترساندن مردم و جامعه جهانی امتیازات می گیرند و بر سر گرده مردم حکومت می کنند، از موضعگیری جدید کاخ سفید خیلی نگران شدند.

سخنگوی ارگ بخاطر فریب افکار عامه و حامیان خارجی شان اعلامیه میان تهی نمود "صلح را در میدان جنگ خواهیم دید". حامد کرزی که خود را جانشین ملاعمر رهبر طالبان یتیم می شمارد، از اظهارات جدید ترامپ خیلی ناراحت شده است. شورای به نام صلح که نه به صلح باور دارند و نه توان آوردن صلح، ولی از این تریبون صاحب ثروت و مقام شده اند، نگرانی و خشم شانرا در یک اعلامیه ابراز نمودند.

باید منتظر بود که آیا ترامپ به عهد و قول خود تا به اخیر می ایستد و یا در تحت تاثیر طالب طلبان نظیر اشرف غنی، خلیلزاد، کرزی و یا استراتژیست های پاکستانی عقب نشینی خواهد کرد مثل بارک اوباما با دادن امتیازات به تروریستان و حامیان ارگ و پاکستانی آنها از افغانستان فرار خواهد کرد.

امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی