اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

نیروهای امنیتی یک موتر پراز مواد انفجاری را با یک انتحاری نابودکردند

کابل باختر/ 11/ دلو
نیروهای  امنیتی درولایت هلمند فرد حمله کننده یی را دیروز نابودکرده اند که قصد داشت با استفاده از یک موتر ، نیروهای ویژه اردو را هدف قراردهد.
آژانس باختر ، به استناد خبرنامه دفتر رسانه های والی هلمند مینویسد که نیروهای سرحدی مستقر در ولسوالی مارجه ولایت هلمند توانسته که فرد حمله کننده را با موترش قبل از رسیدن به هدف نابود نمایند.
باید گفت که گروه طالبان دراین اواخر درولایت هلمند بیش تر از حمله های انتحاری و انفجاری دربرابر نیروهای امنیتی افغانستان استفاده میکنند تا استفاده از حمله تهاجمی . ختم/ ماری

مشاهده در منبع اصلی