اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

ده ها هراس افگن درننگرهار کشته شدند

شهرجلال آباد 11 دلو باختر
سی وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   ولایت ننگرهار کشته شدند.
این هراس افگنان شب گذشته دربخش هایی ازولایت ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که  این داعشیان ولسوالی های    اچین ، کوت  ، دوربابا ،  غنی خیل  ، هسکه مینه و رودات آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
آنان می گویند که حمله های شان تا برچیدن بساط داعش درشرق کشور ادامه خواهد داشت.
مقامات نظامی می گویند که هراس افگنان ازنوار دیورند وبا حمایت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان به افغانستان می آیند و دست به حمله های هراس افگنانه می زنند.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان امروز شش ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند و همچنان موفق به کشف سه انبارجنگ افزار دشمن شدند.  ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی