اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

فی انس طلا 1341 دالر عرضه میگردد

کابل 11 دلو باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1341 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 11 دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 3000افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2850افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2900 افغانی، عربی  790 مبلغ 2450 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2400، ایرانی 705 مبلغ 2250افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1950افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

مشاهده در منبع اصلی