اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 اسد , 1397

آیا اظهارات اخیر ترمپ تغییر در پالیسی امریکا در قبال افغانستان است؟

مشاهده در منبع اصلی