اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

آیا اظهارات اخیر ترمپ تغییر در پالیسی امریکا در قبال افغانستان است؟

مشاهده در منبع اصلی