اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

آیا اظهارات اخیر ترمپ تغییر در پالیسی امریکا در قبال افغانستان است؟

مشاهده در منبع اصلی