اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

آیا اظهارات اخیر ترمپ تغییر در پالیسی امریکا در قبال افغانستان است؟

مشاهده در منبع اصلی