اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

این حقیقت از زبان ترامپ خواندنی است

این گفته ریس جمهور آمریکا از این جهت حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی زایده اراده آمریکا و از همه مهمتر تامین کننده مالی این اداره فاسد ، متعصب ، دزد و ناکارآمد است.

اکنون بعد از مصارف ملیارد ها دالر پول مالیات دهندگان آمریکا برای آوردن صلح خیالی ریس جمهور آمریکا می‌گوید که با طالبان مذاکره نمی کنیم ، در حالیکه اکثر مردم افغانستان می دانند که طالبان نه برای مذاکره و نه برای صلح ایجاد گردیده است ، بلکه طالبان یک پروژه استخباراتی به دست کشورهای خارجی عمدتاً پاکستان و تا جایی اکنون ایران و روسیه برای بربادی و ویرانی افغانستان است.

از اینکه چرا این همه پول و امکانات بین‌المللی در این راه به هدر رفت بر می گردد به دو طرف اصلی جنگ برای تصاحب قدرت مطلق در افغانستان که برخواسته از میان پشتون ها در افغانستان است ، هم اکثر طالبان مربوط به قوم پشتون است و هم ارگ در اختیار پشتون های غرب گرا است که طی سال های متمادی جامعه بین‌المللی را فریب دادند که از نگاهی تباری می توانند گروه تروریستی طالبان را با دادن امتیاز به ارگ پینه زد و آنها را از کام سازمان های استخباراتی کشورهای خارجی بیرون کشید و توسط آنها ملت سازی کرد و دیگر اقوام افغانستان را از صحنه سیاست و قدرت کنار گذاشت و یک حکومت مرکزی قوی تک قومی که معجون از افراطی های مذهبی و افراطی های سکولار باشد به وجود آورد.

روی همین حساب بود که به خاطر رضایت گروه های تروریستی آقایان دوستم ، احمد ضیا مسعود ، محمد محقق را کنار گذاشتند و کمر به برکناری آقای نور بستند ، اما گروه طالبان به این اقدام حلقه ارگ راضی نشدند و حملات انتحاری و انفجاری خویش را با کمک نفوذی های درون دولتی شدت بخشیدند و تمام افغانستان را به مسلخ کشتار گاه مردم بی دفاع تبدیل کرده اند.

اکنون که ریس جمهور آمریکا درک کرده است که تروریست های طالب را نمی شود از راه مذاکره به صلح وادار کرد دیده شود که با این حکومت آلوده به تروریزم که بالای مردم افغانستان تحمیل کرده اند و همیشه جامعه بین‌المللی و مردم افغانستان را فریب داده اند چه می کنند ، چون اکثر مردم افغانستان از همه جوانب ناامید شده اند و به هیچ طرفی باور ندارند.

حسن علی

مشاهده در منبع اصلی