اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

شاهراه سالنگ ها به روی ترافیک باز میباشد

کابل باختر11 دلو
با وجود برف باری ها  شاهراه سالنگ ها امروز به روی ترافیک باز میباشد .
جنرال رجب آمر حفظ و مراقب سالنگ ها به آژانس باخترگفت : با وجود آن که برف باری درشاهراه سالنگ ها ادامه دارد ، این شاهراه به روی ترافیک باز میباشد .
وی افزود که تمام انواع وسایط مسافربری و باربری به استثنای موتر های تریلری ، میتوانند شاهراه سالنگ را عبورکنند .
جنرال رجب از راننده گان وسایط که  قصد عبوراز شاهراه سالنگ ها را دارند ، خواست که وسایط شان را با وسایل زمستانی تجهیز کنند و به رهنمایی های موظفان شاهراه عمل کنند تا از آسیب و حوادث احتمالی درامان بمانند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی