اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل 11 دلو باختر
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 11دلو از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2400 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی .
هفت کیلو بوره 260 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی 430 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره 1050 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1100 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 780 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 820 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 55 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی