اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

جنرال دوستم در مزار برای تجزیه شمال

قرار است جنرال دوستم به مزار شریف بیاید و همراه با عطامحمد نور برای تجزیه شمال افغانستان برنامه ریزی کنند.
گفته می شود که محمد محقق نیز در کنار جنرال دوستم و عطامحمد نور قرار می گیرد.

ترکیه که عضویت ناتو را دارا می باشد از با اعضای بلند پایه ناتو گفتگو های انجام داده و آنان را متقاعد ساخته تا در رویارویی جنرالان شمال با قبایل پشتون بی طرف عمل کنند.

در این میان، آمریکا و اروپا و روسیه هرچند بی طرفی خود را اعلام خواهند کرد اما هرکدام از یک جناح خاص حمایت و پشتیبانی می کنند و افغانستان یکبار دیگر به میدان نبرد آشکار قدرت ها قرار می گیرد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی