اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

ساخت یک فارم جدید تحقیقاتی روی میوه‌ها در ولایت ننگرهار

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک فارم جدید تحقیقات روی میوه‌های گوناگون را به هزینه‌ی ۱۶ میلیون افغانی از بودجه‌ی انکشافی این وزارت در ولایت ننگرهار می‌سازد.
رفیع‌الله رحیمزی رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار روی بهبود کیفیت کار ساخت این فارم تاکید نموده و می‌گوید که به مسوولان اجرای این پروژه هدایت داده است تا برابر با قرارداد، کار این فارم را تکمیل کنند.
این فارم تحقیقاتی جدید، در سطح کشور روی میوه‌های گوناگون تحقیق نموده و مواردی چون آفات و امراض، ثمربخشی، بهبود حاصل‌دهی و کیفیت حاصلات باغ‌های میوه را مورد موشکافی قرار می دهد که باعث بهبود کیفیت، افزایش حاصلات و در نهایت کاهش واردات میوه و افزایش درآمد باغداران خواهد شد.
۴ دفتر اداری، سرپناه برای ماشین‌آلات، دستگاه ترمیم ماشین‌آلات، دستگاه “تهریشر”، ساخت سیستم منظم آب‌دهی، ساخت سرک‌ها و بازسازی ساختمان سابق، شامل پروژه‌ی ساخت فارم جدید تحقیقات درباره‌ی میوه‌ها در ننگرهار است.
قابل یادآوری است که همین اکنون  ۲۱۳ نوع ستروس، انار، املوک، شفتالو، خرما، زیتون، لوکات، انگور و دیگر میوه‌ها در کلکسون این فارم وجود دارد که با کامل‌شدن تطبیق این پروژه، دامن تحقیقات این فارم بیش از این  گسترده خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی