اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

بازهم یک پولیس زن هنگام رفتن به وظیفه به قتل رسید

مشاهده در منبع اصلی