اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

جنگ شهری و یک کابل درهم شکسته

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فشاری که حکومت وحدت ملی از گسترش کشتار غیرنظامیان در امنتیی ترین مناطق پایتخت متحمل می شود سبب شد که استانکزی از تغییر استراتژی جنگ بگوید و سخنگوی ریاست جمهوری آن را تغییر ماهیت جنگ بنامد تا پاسخی برای جامعه هراسان از ناامنی ها داشته باشد.

نبرد شهری که کابل را در وحشت و خون فرو برده برای پایتخت رویدادی تازه نیست بلکه از آغاز ناامنی های افغانستان به تکرار مورد هجوم راکت، حمله و انتحاری بود و باشندگان آن همواره قربانی دولتمردان وابسته، افراط گرایان و خاینن در قدرت می شوند، حال آنگونه که مقام های بلندپایه حکومت می گویند، جنگ با پیچیدگی در شهر شدت و گسترش یافته است؟

با توجه به عدم آمار از کشتار و زخمی ها طی چهل سال گذشته و حتی در دوران جدید به دلیل گستردگی حمله و انتحاری در عدم صداقت حکومت ها در تحقیق رویدادها و ارایه آمار و ارقام نمی توان به طور دقیق و مستند از افزایش تلفات گفت و مقایسه ای نسبت به دروه های گذشته داشت اما آنچه مشخص است وجود رهبران امنیتی قبیله گرا در ارگ، هسته اصلی ضعف های امنیتی و استخباراتی می باشد.

برکناری استانکزی و اتمر که جدای از گذشته تاریک و مبهم مورد اتهام طالب دوستی و ارتباط با گروه های تروریستی از سوی مقام های بلندپایه حکومت شده اند امری ناممکن برای اشرف غنی است به طوری که وی در گذشته خود را ناتوان از عزل آنان عنوان کرد، مقام های که از سوی قدرتی بزرگتر از ریاست جمهوری در ارگ ماندگار شده اند.

حمله انتحاری با دو آمبولانس در حالی رخ دارد که پس از انفجار تانکری با ده هزار کیلو مواد انفجاری در چهاراه زنبق، دومین رویداد تکان دهنده با 103 کشته و 235 زخمی در پایخت می باشد، چگونگی ورود انتحاری کنندگان بدون بازرسی و رسیدن به یکی از امنیتی ترین مکان های کابل همچنان که خبر از هماهنگی های گسترده در بالاترین رده های امنیتی و عدم کارایی ایست های بازرسی می دهد وجود لشکر نظامی، کانتینر و سدهای امنیتی، زندگی در این شهر و رفت و آمد شهروندان را طاقت فرسا کرده است.

و زمانیکه مردم به دلیل ناامنی ها، خشمگین و در کشتارهای هر زمان و مکانی وحشت زده هستند چگونه استانکزی همچنان در ارگ برقرار و از تحلیل های خود از وضعیت امنیتی می گوید، مگر جز رهبران راس امنیت و حکومت وحدت ملی، مقام و نهاد دیگری مسوول کشتار و ناامنی های آنهم در پایتخت می باشد؟

اینکه ماهیت و یا استراتژی جنگ تغییر یافته است در روزگار هراس کابل و وحشت مردم از هر لحظه مردن و از دست دادن ها چه اهمیتی دارد آنهنگام که انگشت اتهام ها همه به سوی غنی، استانکزی و اتمری می باشد که اصل قومیتی را بر تمامی ارگان ها به ویژه نهاد امنیت و جبهه های جنگ برقرار کرده اند.

تا زمانی که جنرال دوستم در شمال حضور داشت هیچ گاه جوزجان و حتی بدخشان شاهد حضور تروریستان نبود چه رسد به کشتار مردم، قاچاق مواد مخدر و غارت معادن که اینک با برکناری کامل عطا محمد توسط حکومت غنی، بلخ سرنوشتی تلخ تر خواهد داشت.

حکومت وحدت ملی به دلیل حمایت بی دریغ امریکا در ضعف های به تکرار امنیتی همچنان برقرار خواهد ماند زیرا این سرزمین حکم قربانی برای خیانت پیشگان داخلی دارد و قدرت های بزرگ جهان و منطقه.

آنچه در کابل رخ می دهد و معرف جنگ شهری است ریشه در عمق بی تفاوتی های حکومت نسبت به سقوط و غارت شهر و ولایت های دیگر کشور دارد، زمانی که با دو بار سقوط قندوز، فاجعه میرزاولنگ، ناامنی های غرب و رویدادهای تکان دهنده شرق سبب تکانِ ارگ و روی دست گرفتن مقابله با طالب و داعش نشد، تروریسم با اعتماد به نفسی که از نفوذی های درون حکومتی می گیرد پایتخت را غرق خون می کند.

و رییس جمهور چه می کند؟ در برابر رسانه ها با فریادهای گوش خراش همیشگی از دشمنان آن سوی مرزها می گوید در حالی که باید نگاهی به خود و نزدیک ترین مقام ها در ارگ بیاندازد.

تا زمانیکه استانکزی و اتمر در بالاترین رده های امنیتی حضور دارند و نقش مشاور را ایفا می کنند در حالی که اشرف غنی در راس حکومت در پی جنگ با رهبران قومیتی است، جنگ شهری کابل پایان نمی یابد بلکه همانگونه که چشم های وحشت زده باشندگان کابل روایت می کنند، انتحاری و کشتارهای گسترده تر در انتظار این شهر درهم شکسته می باشد.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی