اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

تیم امنیتی رییس جمهور شکست خورده و ناکام است

تیم امنیتی رییس جمهور تیمی است که بیشتر اوقات شان در زد و بندها و توطیه های سیاسی در حذف چهره ها از نظام و همچنان در ایجاد فضای بی اعتمادی بین جریان ها، دور زدن شخصیت ها و تضعیف نهادهای کار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مولانا فرید آگاه مسایل نظامی در برنامه «خط کابل» گفت: تیم امنیتی رییس جمهور مطلقا ناکام است. یک تیم شکست خورده و ناکام است. این تیم علاوه بر اینکه تخصص در مسایل امنیتی خود ندارند متوجه مسایل فراامنیتی هم هستند. تیم امنیتی رییس جمهور تیمی است که بیشتر اوقات شان در زد و بندهای سیاسی و حتی در توطیه های سیاسی در حذف چهره ها از نظام و همچنان در ایجاد فضای بی اعتمادی بین جریان های، دور زدن شخصیت ها و تضعیف نهادهای دولت و مداخله بیجا در امور دیگر نهادها است.

وی، معتقد است تیم امنیتی کشور به جای تامین امنیت کشور مشغول تخریب دیگران است و افزود: تیم امنیتی ریاست جمهوری مطلقا ناکام است و اختیارش هم به دست رییس جمهور است. این تیم علاوه بر اینکه متوجه مسوولیت های اصلی شان نیستند در بسا مواردی که خارج از صلاحیتشان است به آنها صلاحیت داده شده است. این تیم به جای اینکه مصروف تامین امنیت کشور باشد مصروف زد و بندهای سیاسی، صحبت های پشت پرده، تضعیف جریان ها و توطیه علیه گروه های دیگر است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی