اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

احتمال دارد تردد موترها در شاهراه سالنگ دوباره ممنوع شود

مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‎ها می‎گوید تا زمانی که خطری برای تردد موترها در شاهراه سالنگ متصور نباشد، جریان ترافیک در این مسیر حفظ خواهد شد. 

مشاهده در منبع اصلی