اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

نخست وزیر پاکستان: افغانستان به ویتنام دوم برای امریکا تبدیل خواهد شد

مشاهده در منبع اصلی