اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

نخست وزیر پاکستان: افغانستان به ویتنام دوم برای امریکا تبدیل خواهد شد

مشاهده در منبع اصلی