اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

کمک صد میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی