اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

کمک صد میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی