اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کمک صد میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی