اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

افغانستان قرارداد خریداری برق از ترکمنستان را تمدید کرد

مشاهده در منبع اصلی