اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

افغانستان قرارداد خریداری برق از ترکمنستان را تمدید کرد

مشاهده در منبع اصلی