اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

ناجیه ایماق: «درافغانستان فرهنگ استعفا وجود ندارد»

مشاهده در منبع اصلی