اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

ناجیه ایماق: «درافغانستان فرهنگ استعفا وجود ندارد»

مشاهده در منبع اصلی