اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

پانزده ذخیره گاه آب در لوگر ساخته شد

پل علم 10 دلو باختر
کار پانزده ذخیره گاه آب در ولایت لوگر دیروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمد الدین مومند رییس زراعت، آبیاری و مالداری لوگر به آژانس باختر گفت که این ذخیره گاه به هزینه بیش از چهارده میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت با پنجاه درصد سهم مردم محل در مربوطات مرکز، ولسوالی محمدآغه و ولسولی خوشی این ولایت ساخته شده است.
وی افزود که هر ذخیره گاه ظرفیت جمع آوری هشتصد متر مکعب آب را دارا میباشد. سید حبیب (سادات)

مشاهده در منبع اصلی