اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

در ولایت کابل ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد خواهد شد

کابل باختر/ 10/ دلو
والی کابل امروز درملاقات با معین امورفرهنگی وسرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار هماهنگی بیشتر ولایت کابل دربخش فرهنگی شد.
به گزارش آژانس باختر ، محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن ملاقات با پوهاندمحمد رسول باوری معین امور فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روی برنامه های فرهنگی ولایت کابل روشنایی انداخته و تحقق آن را وابسته به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ دانست
او یاد آور شد که ولایت کابل درتلاش است تا جشنواره هنری را زیر نام  خرابات راه اندازی کند ضمناً برای انتقال اندیشه ها و فرهنگ شهری به قریه ها و دهات برنامه های روی دست دارد .
والی کابل غرض تسریع امور فرهنگی دراین ولایت ایجاد ریاست اطلاعات و فرهنگ را در ولایت کابل یک نیازدانست و از پوهاند باوری خواست تا دراین خصوص همکاری کند.
به گفته وی، برای مقر ولایت کابل یک مجتمع بزرگ درساحه تنگی تره خیل درنظر گرفته که اضافه از چهارجریب زمین را احتوا میکند دراین مجمع جای ومکان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کابل مشخص گردیده است.
پوهاندمحمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از نیت و اراده نیک والی کابل اظهار سپاس نمود ووعده سپردکه برای ایجاد ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کابل برنامه ریزی میکند و درهماهنگی با ولایت کابل دراین خصوص اقدام صورت خواهد گرفت .
همچنان موصوف از والی کابل خواست تا وزارت اطلاعات وفرهنگ را دربرگزاری هفته فرهنگی کابل که در اواخرماه حوت برنامه ریزی شده است همکاری نماید.
هردو طرف بر گسترش همکاری های فرهنگی در سطح ولایت کابل تاکید کردند.
ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی