اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

حملات تروریستی کابل در پروان تقبیح شد

پروان 10 دلو باختر
مسوولان پر وان دیرو زحملات انتحاری درکابل رانکوهش  نمودند .
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر، درنشستی که به همین مناسبت درچاریکار برگزارشد نخست  به روح شهدای رویداد های  تروریستی اخیر کابل  اتحاف دعا صورت گرفت و بعد محمد عاصم  والی پر وان گفت که دشمنان خو نخوارو بیرحم یکبار دیگر  باانجام  حملات انتحاری صدهاخانواده رادرکابل به ماتم نشاندند .
وی این حملات راخلاف  ارزش های انسانی و اسلامی  خواند وبر وحدت واتحاد میان مردم تاکید کرد .
در این نشست رییس شورای ولایتی وشماری از  مسوولان وبزرگان  پروان اعمال هراس افگنان راباشدیدترین الفاظ تقبیح کردند . شکریه

مشاهده در منبع اصلی