اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

قومندان شاهراه کابل – قندهار به شهادت رسید

غزنی 10 دلو باختر
قومندان شاهراه کابل – قندهار صبح امروز در ولسوالی اندر غزنی در جنگ با طالبان به شهادت رسید.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به آژانس باختر گفت که عزیز احمد فدایی قومندان شاهراه کابل – قندهار در درگیری با طالبان مسلح در منطقه جمال قلعه ولسوالی اندر آن ولایت به شهادت رسید و چهار محافظ وی زخم برداشتند.
نوری افزود که در این درگیری به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده است، اما از رقم دقیق آن تاکنون اطلاعی در دست نیست.  احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی