اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

فردی با ده ها کیلو گرام مواد مخدر در جوزجان باز داشت شدند

شبر غان  باختر  10 دلو
پولیس جوزجان یکتن را امروز  با ده ها کیلو گرام مواد مخدر باز داشت کرد.
سمونوال عبد لحفیظ خاشی آمر امنیت قومندانی امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت ، که فرد باز داشت شده هشتاد و شش کیلو گرام تریاک را در بوری های آرد و کارتن های روغن جاسازی کرده بود و قصد انتقال آن را با موتر لاری به ولایت فاریاب داشت .
منبع افزود: فرد مذکور در منطقه پارک شهر واقع شاهراه شبرغان –مزار شریف هنگام باز رسی توسط پولیس باز داشت  و مواد مخدر وی نیز ضبط شد.
طبق یک خبر دیگر ،یک جوان بسیت و پنج ساله دیروز در ساحه جنگل باغ شهر شبرغان به اتهام تجاوز جنسی بالای یک پسر ده ساله از سوی پولیس باز داشت شد .
منبع افزود: فرد باز داشت شده قبلآ نیز متهم به انجام چنین جنایت بوده است.   لیلما

مشاهده در منبع اصلی