اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 قوس , 1397

جنایت هولناک پناهجوی افغان بالای دختر جوان!

به گزارش افغان تلکس به نقل از منابع معتبر، بدنبال جنایت یک پناهجوی افغان بالای دختر جرمن، مردم این کشور دست به تظاهرات زدند! شماری…

مشاهده در منبع اصلی