اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

واکنش شورای علمای افغانستان به حملات اخیر طالبان

مشاهده در منبع اصلی