اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

کشته و زخمی شدن36 هراس افگن در مناطق مختلف کشور

کابل 10دلو باختر
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور عملیات مشترک را در نقاط مختلف کشور راه اندازی نمودند که در نتیجه آن23 هراس افگن کشته شده و  13 تن  دیگر زخمی گردیده اند .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، این عملیات مشترک نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگرهار، غزنی، کندهار،  ارزگان،زابل ، فاریاب  بغلان، نیمروز و هلمند راه اندازی گردیده  است. شوخک

مشاهده در منبع اصلی