اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

کشته شدن پنج هراس افگن در لوگر

لوگر 10 دلو باختر
پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی محمدآغه لوگر کشته شدند.
سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به آژانس باختر گفت که این هراس افگنان از اثر انفجار ماینی کشته شدند که می خواستند در مسیر قریه زاهد آباد ولسوالی محمدآغه آن ولایت جاسازی کنند.
وی افزود که در این انفجار دو هراس افگن دیگر زخم برداشتند.
احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی