اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

ده پروژه در بامیان به بهره برداری سپرده شد

بامیان 10 دلو باختر
ده پروژه برنامه اعمار صلح در مرکز بامیان دیروز به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، این پروژه ها بیش از پنجصد و سی و سه هزار دالر امریکایی هزینه برداشته که از کمک مالی کشور های سویس و حکومت شاهی هالند پرداخت شده است.
این پروژه ها شامل اعمار مکتب دختران، پارک خانوادگی، شبکه آبرسانی، جوچه کشی ساخت کوچه ها، ساخت سالون های مرکز ارتباطات زنان و بورد مشورتی شاروالی،
کانال سیلبر و دیوارهای احاطه می باشد که در نواحی اول و سوم شهر بامیان عملی شده است.
در محفلی افتتاح این پروژه ها محمد طاهر زهیر والی بامیان، فروزان مسوول برنامه اعمار صلح افغانستان، محمد امان امان شاروال بامیان، عبدالعزیز مبارز مسوول موسسه هبیتات در بامیان، روسای ادارات دولتی و بزرگان قومی آن ولایت حضور داشتند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی