اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

برای 110 تن از کارکنان خدماتی وزارت اطلاعات وفرهنگ لباس زمستانی توزیع شد

کابل باختر10 دلو
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز برای 110 تن از کارکنان خدماتی این وزارت ، لباس زمستانی توزیع کرد.
به گزازش خبرنگار آژانس باختر: این لباس ازسوی معینیت مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ برای کارکنان خدماتی این  وزارت تهیه شده بود.
سلسله چنین کمک ها برای کارکنان خدماتی وزارت اطلاعات وفرهنگ ازسوی این   وزارت  ادامه دارد. نیلوفر دانش 

مشاهده در منبع اصلی