اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بهره بردارى شش پروژه انکشافى در ولایت باميان

مقامات محلى در ولايت باميان مى گويند که شش پروژه انکشافى به هزينه ٦٠٠ هزار دالر امريکايى تکميل و به بهره بردارى سپرده شده است.
محمدامان امان شاروال باميان مى گويد که اين پروژه ها زير نظر شاروالى  و رياست شهر سازى ولايت باميان در ناحيه اول و سوم  شهرباميان تطبيق شده و هزاران تن از باشندگان باميان از مزاياى اين پروژه ها مستفيدشده اند.
فروزان عبدالله يکى از مسوولان برنامه اسکان بشر ملل متحد گفته است که کار تطبيق اين پروژه ها سه سال قبل آغاز شده و امروز به بهره بردارى سپرده شد.
اين پروژه که شامل ساخت شبکه آبرسانى، آبروهاى کوچه، مکتب، پارک براى اطفال، فرش سنگ کوچه ها و سالون نشست ها براى زنان مى شود که ازسوى برنامه اسکان بشر ملل متحد تمويل و ازسوى شوراهاى انکشافى تطبيق گرديده است.

مشاهده در منبع اصلی