اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

رئیس جمهور غنی در مراسم ختم قرآن کریم و اتحاف دعا به روح شهدای رویداد های اخیر تروریستی، اشتراک نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای اخیر تروریستی در کشور کهظهر امروز در مسجد جامع ارگ برگزار گردید، اشتراک کرد. رئیس جمهور غنی و سایر اشتراک کننده گان به روح شهدای رویدادهای اخیر تروریستی و برقراری صلح و ثبات دایمی در کشور، اتحاف دعا کردند و برای مجروحین صحتمندی و به خانواده های قربانیان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال آرزو نمودند. در این مراسم بر […]

مشاهده در منبع اصلی