اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

برداشت: ماتم ملی را با اتن ملی در ارگ جشن گرفتند

کد(14)

مشاهده در منبع اصلی