اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

نمایندگان بجای شرمساری از حکومت انتقاد می کنند

اگر سهل انگاری و بی‌کفایتی وزرای سکتور امنیتی «داخله، دفاع و امنیت ملی» سبب کشتار و قتل عام مردم شده است یادمان نرود که بخشی از نمایندگان مجلس نیز در این قتل و کشتار‌ها شریک اند و تنها حکومت مسوول جنایات اخیر نمی‌باشد.

برخی از نمایندگان شما که در برابر و پول و پروژه به این مهره‌ های استخباراتی بیگانه رای داده اند باید به خانواده‌ های قربانیان حوادث اخیر از کابل تا قندهار و ننگرهار پاسخگو باشند. این نمایندگان بجای اینکه خجالت بکشند و از مردم پوزش بخواهند در رسانه‌ ها ظاهر می‌ شوند و با پررویی تمام از حکومت انتقاد می‌ کنند.

فهیم فطرت

مشاهده در منبع اصلی