اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

دولت افغانستان: پس از این صلح را باید در میدان‌های جنگ جست‌وجو کرد

مشاهده در منبع اصلی