اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

دولت افغانستان: پس از این صلح را باید در میدان‌های جنگ جست‌وجو کرد

مشاهده در منبع اصلی