اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

اتاق تجارت از تصویب معافیت جرایم مالیاتی ۹۵ درصدی خورسندی است

اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تصویب معافیت جرایم مالیاتی ۹۵ درصدی از سوی وزارت مالیه اظهار خورسندی کرد.
صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که وزارت مالیه به مسئولین سکتور خصوصی تا نه ماه آینده وقت داده تا ۵ فیصد مالیه شان را به این وزارت بپردازند و جوازهای شان را تمدید کنند.
به تازه‎گی از سوی وزارت مالیه در اصول نامه جدید بودجه مالی ۱۳۹۷ معافیت جرايم مالياتي تصويب شده‎است.
آقای پسرلی گفت که حدود ۲۰ هزار شرکت کوچک و متوسط از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ به دلیل جرایم بلند مالیاتی مالیه شان را به دولت نپرداخته‎اند.

مشاهده در منبع اصلی