اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 سنبله , 1397

ممنوع شدن ورود اتباع پاکستانی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی