اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

ممنوع شدن ورود اتباع پاکستانی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی