اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

افزایش تلفات نظامیان امریکایی در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی