اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

افزایش تلفات نظامیان امریکایی در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی