اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

آمریکا عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان

عوامل ادامه جنگ در افغانستان چیست و در شرایط موجود راه حل چه می تواند باشد؟

1. آمریکا توان جلوگیری این جنگ را دارد اما بخاطر اینکه از طریق افغانستان جنگ را به کشورهای آسیای میانه برسد، نیروهای تروریستی از عراق و سوریه به افغانستان برسند و افغانستان میدان شطرنج زورآزمایی ها باشد، تا هنوز آمریکا منافع دراز مدت خود را به ادامه جنگ می داند نه به کاهش آن. چون فکر می کند اگر در افغانستان جنگ نباشد زمینه پایگاه های نظامی آمریکا و حضور نظامی آن در این کشور مطرح شده نمی تواند. چنانچه دولت تلاش دارد تا با طالبان مذاکره کند اما روز گذشته دونالد ترامپ گفته است ما در حال حاضر، آماده گفتگو و مذاکره با طالبان نیستیم.

2. تروریستان شیوه جنگ را تغییر داده اند و جنگ را به شهرهای بزرگ کشانیده اند به خاطر اینکه انتحار و انفجار در شهرها تلفات بیشتری را به جا می گذارد سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و فرار مردم از شهرها زیاد می شود اعتماد مردم بر حکومت و عملکرد آن کاهش میابد این به نفع دشمن است نه به نفع مردم و تحکیم حاکمیت.

3. حکومت زیادتر عوض مسایل عمده ای ملی با مخالفت ها و زدوبندهای داخلی مصروف است، وظایف کلیدی خود فراموش کرده و مخالفت های درونی حکومت با گذشت هر روز از قدرت دولت می کاهد و بدبینی ها را زیادتر می سازد.

4. انتصاب اشخاص و افراد در مقام های مختلف سیاسی است نه مسلکی و نه تخصصی. هم رییس جمهور و هم رییس اجرایی اشخاصی را انتخاب می نمایند که وفادار به شخص آنها باشند نه بر ارزش های ملی و مردمی.

راه حل:
الف) چون مقامات آمریکایی به خاطر ادامه ماموریت خویش در افغانستان تا چند دهه دیگر علاقمندند به آنها گفته شود اگر جنگ در افغانستان هم ختم شود ما مانع حضور دراز مدت و پایگاه نظامی شما در افغانستان نمی شویم، دوستی استراتژیک خود را با شما ادامه می دهیم و هیچ حکومتی در افغانستان علیه منافع شما حرکت نخواهد کرد.

ب) از جنرالان و افسران با تجربه وطندوست شورای نظامی مستقل تشکیل شود، مسوولیت رهبری جنگ را همین شورا داشته باشد و رییس جمهور و رییس اجرایی در امورشان مداخله بی مورد نداشته باشند.

ج) با روسیه، چین و کشورهای دیگر منطقه تماس های جدی گرفته شود و اطمینان داده شود که افغانستان با همه همکار است و از همه همکاری و دوستی می خواهد نه دشمنی.

د) دولت عوض مشوره با اشخاص و افراد محدود مشوره را با نهادها و شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی برقرار سازد، حکومت خود را عقل کل نداند و بر نواقص و کمبودی ها اعتراف نماید و تروریستانی که عملا باعث قتل مردم ما گردیده اند بعد از فیصله محاکم آنها را اعدام نماید تا مردم باور پیدا کنند که دولت حامی تروریزم نیست بلکه تروریستان را مجازات می نماید.

ر) تلاش روی یک اجندا به خاطر ایجاد اجماع ملی جهت بیرون رفت از این وضعیت صورت گیرد همچنان تصفیه ادارات دولتی از ستون پنجمی ها از همین لحظه آغاز گردد.

ز) در حالیکه همه می دانیم پشت سر این همه نابسامانی ها پاکستان قرار دارد بهتر است افغانستان شکایت نامه رسمی را از مداخله پاکستان به شورای امنیت ملل متحد مطرح سازد و در ضمن روابط دیپلوماتیک و سیاسی را با پاکستان کاهش دهد. می شود در حال حاضر به یک سفارت پاکستان در افغانستان اکتفا کرد قنسولگری های آن که منبع جاسوسی اند تعطیل شوند.

احمد سعیدی

مشاهده در منبع اصلی