اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

راز پيروزى قبيله گرايان در دو دهه اخير

تنها راه براى نجات مردم و جلوگيرى از هم پاشى كشور و استقرار حاكميت مردم همانا نفى آشكار اقتدار مركزى پشتون ها و استقرار سيستم اداره ای فدرال است.

اين اصل بايد جوهر اساسى در هر تصميم گيرى سياسى باشد اگر ما نتوانستيم به اين هدف از راه هاى قانونمند دست يابيم گزينه ديگر مبارزه ى همزمان سياسى و نظامى است حتی اگر ابعاد حركات نظامى محدود هم باشد اين گزينه براى زنده ساختن و استمرار مقاومت عليه استبداد قبيله گرايان يک امر اجتباب ناپذير است.

قبيله گرايان هم در حوزه قدرت سياسى و هم مقاومت نظامى دست بالا را دارند و در صورت پيروزى كامل براى ساير اقوام كشنده تمام خواهد شد. در مبارزه نبايد هيچ گزينه ای را منتفى دانست.

راز پيروزى قبيله گرايان در دو دهه اخير در اختيار داشتن هر دو جبهه سياسى و نظامى است و با اين تاكتيک توانسته اند هم حريفان داخلى شان را مهار كنند و هم خارجى ها را متقاعد سازند كه جز اينها كسى و تبارى ديگر در سياست افغانستان مطرح نيست.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی