اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

با فرهنگ انتحار پرور مبارزه کنید

انتحار، خودکشی و خشونت یک پدیده متکثر العلت و دلیل است که دارای علل اجتماعی تاریخی و دلایل فرهنگی است.

بنابراین برای مبارزه با این هیولای هفت سر در کنار برخورد شدید امنیتی، نظامی و حقوقی باید کار فرهنگی عمیق صورت گیرد امری که تا هنوز در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی در کشورهای دیگر شبیه جامعه ما به شدت اثر گذار بوده. تا زمانیکه ریشه های فرهنگی و اجتماعی این پدیده شوم خشکانده نشود وضعیت به همین روال تداوم خواهد یافت. باید فرهنگ انتحار پرور را نابود کرد.

پیشنهاد می کنم که برای نابودی این پدیده شوم پالیسی و پلان های فرهنگی و اجتماعی مشخص تدوین و اجرا شود و در کنار قدرت سخت از قدرت نرم نیز بهره جسته شود چون بنیاد حملات انتحاری بر قدرت نرم و نحوه فرهنگ پذیری استوار است. سکتور علمی و فرهنگی به صورت عموم و وزارت اطلاعات و فرهنگ به خصوص باید خیلی فعال عمل نماید اما متاسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ در دوران های مختلف هیچ توجهی به این موضوعات نداشته است.

استراتژی مشخص در مواجهه با وضعیت های اینگونه ای ندارد و نگاه به فرهنگ بسیار اثبات گرایانه و تقلیل گرایانه است. متاسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ ما حتی یک پالیسی مشخص در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی در مواقع بحران و خطر که حداقل آرامش مردم را حفظ کند و هیچ کنترلی بر کانون های پخش اطلاعات و رسانه ها ندارد در حالیکه اطلاع رسانی دقیق و درست یکی از وظایف این وزارتخانه است چنانکه از نام اش پیدا است.

امان فصیحی

مشاهده در منبع اصلی