اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بودجۀ دو پروژۀ بزرگ برق به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان از منظور شدن بودجۀ دو قرارداد بزرگ زیربنایی در بخش انرژی برق برای ولایت‌های هلمند و قندهار به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر امریکایی خبر می‌دهد.
کمیسیون تدارکات ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید جلسۀ ۱۳۶ام این کمیسیون به تاریخ ۸  ماۀ جاری تحت ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، رییس جمهور برگزار شده که درآن، بودجۀ دو پروژۀ بزرگ منظور شده‌است.
در خبرنامه آمده که پروژۀ اعمار بخش دوم بند برق کجکی هلمند و پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی درولایت قندهار از جمله پروژه‌های اند که بودجه آن منظور شده‌است.
کمیسیون تدارکات ملی گفته که مسؤولیت اعمار بخش دوم بند برق کجکی را شرکتی به نام” ۷۷ کانسترکشن یو اس ای کارپوریشن” بر دوش کرفته که بودجه آن به ارزش ۱۷۴٫۹ میلیون دالر صادر شده است.
در عین حال پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی  در ولایت قندهار نیز توسط شرکت‌های” ذولر ستان مشترک با بایو و ۷۷ کانسترکشن یو اس ای کارپوریشن” ساخته می‌شود که بودجه آن به ارزش مجمعوعی ۳۹ میلیون دالر امریکایی نیز منظور شده‌است.
گفتنی‌ست که پروژۀ اعمار بخش دوم بند برق کجکی درولایت هلمند برای مدت ۲۰ سال میعاد آن پیش‌بینی شده که ظرفیت تولید ۱۰۰ میگاوات برق افزایش پیدا می‌کند.

مشاهده در منبع اصلی