اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

دست از توهم توطیه بردارید

تمام رهبری نهادهای امنیتی چه وزیر داخله و چه رییس امنیت ملی مصروف بحث های سیاسی درباره شمال هستند و این مسایل به امنیت کشور کاملا مربوط است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، علیرضا محمودی رییس مجمع ملی مردم افغانستان در گفتگو با "نیمه روز" درخصوص حملات پی هم تروریستی در کابل و بی کفایتی سران امنیتی در عدم جلوگیری از وقوع حملات گفت: توجیه سران نهادهای امنیتی در شرایطی که شاهد چندین رویداد خونین بوده ایم، قابل قبول نیست.

محمودی بیان کرد: با وجود ضعف مدیریت نهادهای امنیتی باید از این نهادها حمایت کرد چراکه آنان متعلق به رییس جمهور و یا یک شخص نیستند و دستاوردهای ملی کشور هستند.

وی درخصوص سیاسی شدن نهادهای امنیتی و افزایش حملات ترویستی اظهار کرد: یک حرکت کلان و صدای عدالت خواهی از شمال بلند شده است و سراسر کشور به حمایت از وی برخاسته اند و در این شرایط تمام رهبری نهادهای امنیتی چه وزیر داخله و چه رییس امنیت ملی مصروف بحث های سیاسی درباره شمال هستند و این مسایل به امنیت کشور کاملا مربوط است.

رییس مجمع ملی مردم افغانستان درخصوص سخنان والی بلخ مبنی بر به جاده ها کشاندن هوادارنش افزود: به جاده کشاندن مردم بزرگترین دستاورد ما است که دیگر از میله تفنگ صحبت نکنیم و مطالبات خود را با مظاهره های مدنی بیان کنیم.

محمودی بیان کرد: هر روز در انفجارها و انتحارها کشته می دهیم و شاید فردا نوبت ما باشد؛ رییس جمهور در جلسه ای با جوانان گفته است که در سه و نیم سال گذشته در یک توطیه بزرگ وی را مصروف مسایل خورد کرده اند و از مسایل کلان باز مانده است؛ چرا غنی درست نمی گوید که چه کسانی وی را مصروف نگه داشته اند؟

این آگاه سیاسی افزود: سیاسیون افغانستان از توهم توطیه دست بردارند و ذهن شان را مطابق وضعیت کشور عیار کنند و در بعد مسایل امنیتی، میان جریان ها و شخصیت ها و رهبری نهادهای امنیتی اجماع بیاورند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی